Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Egzaminy Szkolenia zawodowe Kontakt
Strona główna »

Nauczanie języków obcych

Nauczanie prowadzimy w oparciu o założenia metodyczne podporządkowane wymaganiom stawianym przy egzaminach z certyfikatem. Nad procesem nauczania czuwa profesjonalny nadzór metodyczny.

Kształtujemy i rozwijamy cztery sprawności językowe tj. czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie. Gramatykę wprowadzamy stopniowo, wykorzystujemy nowoczesne techniki dydaktyczne. Zróżnicowane typy ćwiczeń zapewniają aktywne uczestnictwo, dzięki czemu możliwe jest nabywanie właściwych nawyków językowych. Do nauczania wykorzystujemy nowoczesne podręczniki oraz zestawy różnorodnych pomocy dydaktycznych.

BIBLIOTEKA

Nauka języka to nie tylko lekcja, ale również możliwość kontaktów z literaturą w wersji oryginalnej. Specjalnie wyselekcjonowana grupa lektorów języka angielskiego i niemieckiego oraz współpracujący z nami wydawcy dokonali oceny poszczególnych lektur tak, aby stopień ich zrozumienia był możliwy od początku prowadzonego przez nas procesu dydaktycznego.
Aby ułatwić Państwu dostęp do literatury w języku angielskim i niemieckim stworzyliśmy biblioteki w miejscach nauczania.

Dostęp do książek w języku angielskim i niemieckim (wszystkie poziomy - od A1 do C2) jest oczywiście bezpłatny, a z zasadami wypożyczania można się zapoznać w Ośrodkach.