Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych »

Organizacja i programy nauczania

W Lingwiście uczymy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ( ESOKJ )

Rok oświatowy składa się z dwóch semestrów: zimowego (październik - styczeń) i wiosennego (marzec - czerwiec).

Słuchaczom pragnącym przyspieszyć proces nauczania proponujemy bardzo intensywne kursy wakacyjne (lipiec, sierpień, wrzesień). Pozwalają one na realizację programu jednego semestru w ciągu miesiąca (5 x w tygodniu po 3 godziny lekcyjne).

Prowadzimy nauczanie na wszystkich poziomach łącznie z kursami przygotowujacymi do egzaminu z certyfikatem. Zapewniamy ciągłość i kontynuację nauczania, choć zastrzegamy, że w nielicznych przypadkach kontynuacja może odbywać się w innym ośrodku nauczania Lingwisty.

LINGWISTA gwarantuje doskonałą jakość nauczania.
Od pierwszego semestru uczymy słuchaczy tak, aby po zaliczeniu wszystkich przewidywanych programem semestrów mogli zdać egzaminy z certyfikatem na różnych poziomach. Nasi słuchacze osiągają na egzaminach bardzo satysfakcjonujące wyniki.

Regularnie oceniamy poziom wiedzy poprzez wykorzystanie różnego rodzaju sprawdzianów i testów, które po zakończeniu każdego semestru, pomagają w kwalifikacji na wyższy semestr.
Przy rozpoczynaniu nauki, rodzaj kursu wybierany jest w zależności od poziomu wiedzy kandydata, który ustalany jest w rozmowie z lektorem lub na podstawie testów.