Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych »

Oferta dla szkół

 • Grupy językowe tworzymy w porozumieniu z dyrektorami szkół lub osobami wskazanymi przez dyrektorów.
 • W procesie naboru lektorzy pełnią stałe dyżury w szkołach umożliwiając rodzicom zapoznanie się z ofertą naszej firmy.
 • Zajęcia wkomponowane są w plan lekcji i odbywają się bezpośrednio przed lub po lekcjach szkolnych.
 • Pracą w szkołach zajmuje się grono pedagogów z pełnym przygotowaniem merytorycznym. Uczestniczą oni w specjalnych szkoleniach, warsztatach metodycznych, spotkaniach z autorami podręczników dla dzieci i młodzieży.
 • Nad jakością nauczania i właściwym doborem podręczników do wieku słuchaczy czuwa w szkołach z ramienia Lingwisty opiekun metodyczny.
 • Organizujemy wspólnie z Dyrekcjami szkół szereg imprez kulturalnych. Uczniowie nasi przygotowują przedstawienia w języku obcym, biorą udział w konkursach i olimpiadach językowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji. Słuchacze Lingwisty honorowani są wyróżnieniami za osiągnięcia językowe podczas uroczystych apeli szkolnych.
 • Na bieżąco kontaktujemy się z rodzicami. Lektorzy przygotowują pisemne informacje o postępach nauczania dzieci tzw. karty postępu kompetencji językowych-słuchacza. Specjalnie dla rodziców organizujemy także lekcje otwarte oraz spotkania z lektorami podczas wywiadówek szkolnych.
 • Zajmujemy się dystrybucją podręczników, które dostarczamy bezpośrednio do szkół.
 • W ramach współpracy Lingwista sponsoruje zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla szkół, w których prowadzimy zajęcia.
 • SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  Anna Dąbrowska tel. 22 827-86-85, e-mail: nauczanie@lingwista.pl

  OPIEKA PROGRAMOWA i METODYCZNA:

  Danuta Ostaszewska