Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna »

O firmie

LINGWISTA została założona w 1958 r.

Ponad 60 lat działalności umożliwiło nam zdobycie wielu doświadczeń metodycznych, dydaktycznych i organizacyjnych.
Oferta Lingwisty obejmuje pełny zakres nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, kursy stacjonarne i kursy za granicą w renomowanych szkołach.

 • LINGWISTA to doskonale zorganizowana grupa fachowców.

  To dzięki nam wiele osób ma otwartą drogę do kariery i potrafi się znaleźć w każdej sytuacji, tam gdzie mówi się po angielsku, niemiecku, francusku czy rosyjsku.

 • LINGWISTA to lider w nauczaniu języków obcych, gwarantujący doskonałą jakość.

  Od pierwszego semestru uczymy słuchaczy tak, aby po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem testów, mogli zdać egzaminy z certyfikatem kolejnych stopni.

  Kształtujemy i rozwijamy wszystkie sprawności językowe: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

  Gramatykę wprowadzamy stopniowo, wykorzystujemy nowoczesne techniki dydaktyczne.

  Zróżnicowane typy ćwiczeń stymulują aktywne uczestnictwo, dzięki czemu możliwe jest nabywanie właściwych nawyków językowych.

  Do nauczania wykorzystujemy nowoczesne podręczniki oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.

  Regularnie oceniamy poziom wiedzy poprzez wykorzystanie różnego rodzaju sprawdzianów i testów, które po zakończeniu każdego semestru pomagają w kwalifikacji na wyższy poziom.

 • LINGWISTA to możliwość rozpoczęcia nauki w każdej chwili.

  Na podstawie testu i rozmowy z lektorem pomożemy Ci wybrać właściwy poziom nauki.

 • Lingwista to możliwość wyboru intensywności zajęć.

 • Lingwista to możliwość dostosowania oferty do Twoich oczekiwań.

 • Lingwista to możliwość samodzielnego sprawdzenia swojego poziomu znajomości języka:
  testy i egzaminy próbne on-line na naszej stronie www.lingwista.pl.

 • Lingwista to przede wszystkim nauczyciele,
  starannie wyselekcjonowani przez nadzór pedagogiczny, który czuwa, aby proces nauczania przebiegał w sposób umożliwiający zdanie egzaminów z certyfikatem. Są wśród nich absolwenci wydziałów filologii renomowanych uczelni, cudzoziemcy oraz egzaminatorzy.

 • Lingwista to możliwość kontynuacji nauczania.

 • Lingwista to licencjonowane Centrum Egzaminacyjne Goethe Institut,
  gdzie można zdawać międzynarodowe egzaminy z języka niemieckiego.


LINGWISTA wpisana została w rejestrze instytucji szkolących w wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr 2.14/00059/2005 oraz w rejestrze jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Znak graficzny Lingwisty jak również nazwa zastrzeżona jest w Urzędzie Patentowym i posiadają świadectwa ochronne nr 82364 i 80547.

Ekonomiczna i organizacyjna sytuacja Lingwisty jest stabilna.
Lingwista nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.