Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt
Strona główna » Nauczanie języków obcych »

Nauczyciele

Nauczyciele są największym atutem Lingwisty.
Są absolwentami wydziałów filologicznych renomowanych uczelni.

W Lingwiście zatrudniani są też cudzoziemcy (native speakers), którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne i ogólne. Większość naszej kadry dydaktycznej związana jest z Lingwistą od ponad 5 lat.

Nasi nauczyciele zatrudniani są po uprzedniej ocenie i kwalifikacji dokonywanej przez stały nadzór pedagogiczny, który opracowuje programy nauczania, czuwa nad ich realizacją oraz systematycznie prowadzi hospitacje zajęć.

Nasi nauczyciele uczestniczą także w tworzeniu i opiniowaniu podręczników i innych materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych, między innymi: Inside Out Intermediate (Macmillan), English File Intermediate (Oxford University Press), Vocabulary 1 & 2 (Cambridge University Press), Going for Gold (Longman).