Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt

Szkolenie prowadzone jest na wszystkich poziomach:

 • spawanie spoinami pachwinowymi
 • spawanie blach spoinami czołowymi
 • spawanie rur spoinami czołowymi

Możliwość szkolenia w dwóch metodach jednocześnie.

Druga metoda z atrakcyjnym rabatem.

Spawanie elektryczne i gazowe

Lingwista w Warszawie posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i prowadzi szkolenia na uprawnienia spawalnicze w następujących specjalnościach:

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną
 • spawanie elektrodą wolframową w osłonie argonu (metoda TIG)
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (metodą MAG) i w osłonie argonu (metoda MIG)
 • spawanie gazowe

Szkolenie zakończone jest egzaminem, którego pozytywny wynik zapewnia uzyskanie uprawnień Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach:

 • książki spawacza

 • certyfikatu egzaminu spawacza wg wymogów normy europejskiej EN 287-1 lub EN 287-2

 • honorowanych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Istnieje możliwość uzgodnienia czasu i miejsca szkolenia dogodnego dla zleceniodawcy.

  Organizujemy również kursy weekendowe:

  - zajęcia teoretyczne w godzinach przedpołudniowych
  - zajęcia praktyczne po godz. 13-tej

  Szczegółowe informacje i zgłoszenia

  e-mail: mimcichon@tlen.pl
  tel. 608 421 537

  Termin i miejsce najbliższego szkolenia:

  20 listopada 2014 r. godz. 16.30
  Warszawa, ul. Filtrowa 75 (róg Raszyńskiej) .......................... mapka