Angielski Niemiecki Inne języki Cennik Kontakt

- certyfikaty z angielskiego

Lingwista od 2004 roku prowadzi licencjonowane Centrum Egzaminacyjne City & Guilds (nr 878281), gdzie można zdawać egzaminy z języka angielskiego, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dziennik Ustaw Nr 218 z dnia 16 grudnia 2009 r.) znajdują się na liście certyfikatów poświadczających znajomość języka obcego .

12 marca 2009r. Minister Edukacji Narodowej wpisała połączone egzaminy City & Guilds IESOL oraz ISESOL na poziomach B2, C1 i C2 na listę egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego dla nauczycieli zdobywających uprawnienia nauczyciela języka angielskiego w polskiej oświacie
(Podstawa prawna: Dz.U. 50 z 2009 r. poz. 400)Licencja Centrum Egzaminacyjne City & Guilds

Co stanowi o atrakcyjności egzaminów City & Guilds ?

  • Są wzorowane na Europejskim Systemie Kształcenia Umiejętności Językowych, a każdy ich stopień ściśle skorelowany ze zdefiniowanym przez ten system poziomem zaawansowania A1, A2, B1, B2, C1, i C2.
  • Są honorowane na świecie przez liczne uczelnie, organizacje zawodowe i pracodawców, a w Polsce przez Urząd Służb Cywilnych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych dla pracowników służby cywilnej, oraz stale rosnąca liczbę firm i uczelni.
  • Są przeprowadzane w kilku miejscach w Warszawie, co eliminuje potrzebę dalekiego wyjazdu słuchaczy kursów na terenie stolicy.
  • Są organizowane w terminach dogodnych dla słuchaczy kursów, dwa razy w roku, oraz w dowolnych terminach na zamówienie osób zainteresowanych.
  • Są wysyłane do oceny przez niezależnych, przeszkolonych i kontrolowanych egzaminatorów poza granicami Polski, co gwarantuje rzetelność i obiektywność oceny.
  • Egzaminy pisemny i ustny są oferowane jako odrębne formy testowania, zatem można zdawać oba lub tylko jeden z nich w zależności od potrzeb. Egzamin ustny i pisemny można zdawać na różnych, wybranych przez siebie, poziomach!
  • Egzaminy City & Guilds zbudowane są na autentycznych treściach oraz sytuacjach i testują przede wszystkim zdolność skutecznego porozumiewania się po angielsku w kontekście międzynarodowym, a więc umiejętności praktyczne a nie akademickie.
  • Wysokość opłat jest konkurencyjna wobec wielu innych egzaminów o podobnie wysokim standardzie (aktualny cennik na stronie internetowej Lingwisty).
  • Wyniki otrzymuje się po 3-4 tygodniach od daty egzaminu; zdający, któremu się nie powiodło, dostaje raport, który pomoże mu skuteczniej przygotować się do kolejnego egzaminu.
  • Otrzymany certyfikat jest ważny bezterminowo.